برای دیدن کلیپ کلیک کنید:کلیک کنید
سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در برنامه مهمان خدا شبکه طبرستان مثل همیشه فوف العاده بود. بدون شرح......
ماهرترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری