علی آخوندجانی یکشنبه 22 مهر 1397 02:30 ب.ظ نظرات ()

افتتاح اولین آموزشگاه تخصصی پیرایش و آرایش شهرستان بابل
و دومین در مازندران
آموزشگاه میلان(سید عابد جعفری)
با حضور فرماندار و ریاست ادارات فنی و حرفه ای و کمیته امداد شهرستان بابل
سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان و دنیا